Anh khạc vào lồn em nhé

Hai máy bay bị phi công trẻ khạc tinh trùng vào lồn.

Nghe ông ẻm rên chắc là nốt cái này thôi còn nghỉ.