Không có diễn viên đạo diễn phải vào việc

Không hài lòng với nam chính được chọn. Đạo diễn đã quyết định vào việc và là thay luôn công việc của diễn viên. Nữ chính cũng rất ăn ý và hợp tác với đạo diễn.

Nghe em la hét là biết đạo diễn đóng vai chính giỏi thế nào =))