Băn tinh vào mồm phọt cả ra mũi

Băn tinh vào mồm phọt cả ra mũi.

Một pha bắn tinh cực mạnh lên đến tận lỗ mũi, cảm giác thông mũi mát họng sảng khoái dài lâu là đây chứ đâu.