Lý do Trung Quốc nhiều thái dám

Lý do Trung Quốc nhiều thái dám.

Sau khi xem xong chắc các đồng dâm cũng hiểu vì sao thái dám khi vào cung và phải cắt cu. Vua chúa ngày xưa hưởng thật :))