Đi xin việc mà áp lực quá

Vừa vào phỏng vấn đi xin việc mà gặp bà chị thế này áp lực quá. Cũng may kỹ năng của mình có thừa nên vân qua được vòng đầu. Không biết vào trong thì thế nào.