Bạn gái thích úp thìa

Bạn gái thích úp thìa thì phải chiều thôi.

Cứ sang thế này là em ý lại rên như sắp chết thích thặc