Bay phòng rồi củ xả luôn em nhân viên

Em nhân viên karaoke nhận đi bay cùng khác tại nhà.

Bay xong thì củ xả luôn cùng nhau tại nhà.