Đi khám phụ khoa xuất vào mặt bác sỹ

Em gái lần đầu đi khám phụ khoa không kìm được đã xuất thẳng vào mặt của bác sỹ.

Nước nôi thế này thì chồng em làm sao chịu nổi.