Địt em người yêu đi uống rượu say về

Em người yêu đi uống rượu cùng hội chị em về say khướt.

Về nhà nằm vật ra giường bị xiên cho một trận tỉnh cả rượu.