Em người yêu chuyên nghiệp

Mới yêu được em này mà tự nhiên thấy em chuyên nghiệp quá. Mình sợ không bỏ được em nó thì khổ.