Hút thuốc lá có hại cho mép lồn

Em gái dùng mồm dưới để hút hết điếu thuốc.

Do hút nhiều thuốc nên bím em có hiện tượng thâm và có mùi. Đề nghị các chị em xem xong không nên làm theo để ảnh hưởng tới các anh zai sau này vét mạng lại bị viêm phổi.