Đang nấu cơm thì bị xiên vào đít

Đang nấu cơm thì anh người yêu ở đằng sau xiên vào đít thốn vê lờ.