Em gái cưỡi ngựa lên đỉnh liên tục

Em gái cưỡi ngựa lên đỉnh liên tục.

Như ngồi trên cái cọc bê tông thì chả lên đỉnh liên tục :))