Học sinh giỏi địt

Học sinh bây giờ giỏi địt nhau thế nhỉ.

Hễ gạ cái là địt nhau được luôn hay thế. Skill thì như các ido nhật bản.