Trung học phổ thông thích thổi kèn

Trung học phổ thông thích thổi kèn. Học gì không học chỉ học nhạc cụ là giỏi.

Em bé học trường gì thế nhỉ anh em đồng dâm ?