Lắp bi xiên em gái mưa

Mới lắp thêm 2 viên nên gọi em gái mưa test thử.

Trông mặt em nó hớn hở chưa kìa =))