Mấy em rau cận dâm dục vãi lồn

Nhìn mấy em kính cận là biết độ bạo dâm của các em thế nào rồi.

Địt em rau cận mới chăn được dâm thuỷ phọt ra như suối.