Vừa tắm vừa chịch

Chịch nhau trong phòng tắm là một kiểu sex mà ai cũng nên thử một lần.

Mà thử rồi thì sẽ nghiện đấy. Ví dụ cho anh em dễ hiểu qua clip sex bên dưới nhé.