Cosplay thủy thủ mặt trăng

Thủy thủ mặc trăng say rượu gặp Tuxedo chim dài trong ngày sinh nhật.

Diễn viên đong thủ thủy măt trăng quá xuất sắc.