Địt nhau với 2 đứa bạn cùng lớp

Địt nhau với 2 đứa bạn cùng lớp.